Tema 1: La informática distributiba y obicua

Wiki on els components del grup desenvoluparan el punt assignat.

Informatica distributiva y obicua

INFORMÀTICA DISTRIBUTIVA


Sistemes que els seus componetes maquinari i programari, que estan en ordinadors connectats en xarxa, es comuniquen i coordinen les seves accions mitjançant el pas de missatges, per a l'assoliment d'un objectiu. S'estableix la comunicació mitjançant un protocol prefixat per un esquema client-servidor.

Ha estat dissenyada per resoldre problemes massa grans per qualsevol supercomputadora i mainframe, mentre es manté la flexibilitat de treballar en múltiples problemes més petits.

Per tant, la computació en grid és naturalment un entorn multiusuario, les tècniques d'autorització segura són essencials abans de permetre que els recursos informàtics siguin controlats per usuaris remots.

sqKIZEMhV_-Ek8u29VG4P7r5uFzDna0AT819tmO1MhB7odfbzH_JpATKl-GqjSZccTZGVwRvJ_deoONXqO-5zAUw0HZ54nTC4t70QMoc-PRSjxlLCJJI99-BtKPBF98q9jc1Self


LA INFORMÀTICA UBIQUA


El terme “computació ubiqua” significa la omnipresencia de computadors molt petits interconnectats sense cables que s'incrusten de forma gairebé invisible en qualsevol tipus d'objecte quotidià. Usant petits sensors, aquests processadors incrustats poden detectar l'entorn que els envolta i equipar a “el seu” objecte amb capacitats tant de processar informació com de comunicació.

La informàtica ubiqua és una nova tendència de tecnologies d'informació i comunicació, en les quals nosaltres integrem una gran quantitat d'ordinadors diminuts en una part invisible de la xarxa de fils que entreteixeixen la nostra vida diària. Especialment, aquests ordinadors estan equipats amb sensors i/o actuadors que interactuen amb l'entorn de la nostra vida i amb funcions de comunicació per intercanviar dades.

Configurem així un món on la realitat queda estretament lligada i entremesclada amb el nostre ciberespai; un món ple d'objectes quotidians però intel·ligents i informadors. És la re-construcció de la nostra realitat com una enorme plataforma informàtica interactiva.


7qCxnuJtUc5aB4sjiSi0rxqMN0u-qjprWBRCfR_QSe6hp4lH3chF4G6JNZ_SZpLgPeANGwpfzqywhJpKBRYqOgdkYnTPT9xjPYQnxYU9w1QB0fDsqq2g-itZtydPV1MC7LYnxNmx