Tema1: Historia de la informática

Wiki on els components del grup desenvoluparan el punt assignat.

Historia de la informatica