POSADA EN COMÚ DE QUE SABEM DELS SISTEMES OPERATIUS

Ací podeu posar cada grup en un color distint les coses que ha aportat diferents a la resta de grups. Les propostes comunes a més d'un grup tindran el color negre.

Per al grup limon: color verd

Per al grup: Nosotras el color blau

per al grup "los burlaos": color roig

Per al grup "els que fan tard": color taronja

You should really redirect before you start page output
  • line 976 of /lib/outputrenderers.php: call to debugging()
  • line 2816 of /lib/weblib.php: call to core_renderer->redirect_message()
  • line 369 of /lib/setuplib.php: call to redirect()
  • line ? of unknownfile: call to default_exception_handler()