Creació de Rúbriques amb Moodle

Creació de Rúbriques amb Moodle

Haga clic en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=UfHbCFMsUZ4 para abrir el recurso.