Creació de Rúbriques amb Moodle

Creació de Rúbriques amb Moodle

Click https://www.youtube.com/watch?v=UfHbCFMsUZ4 link to open resource.