Sessió 2 :: Gestió de Grups i Estructures Cooperatives Simples

Sessió 2 :: Gestió de grups i Estructures Cooperatives simples