Pràctica de separació de pigments fotosintètics per cromatografia