Creació usuari a Scratch

Ves a esta pàgina web i creat un compte en Scratch

Feu clic a l'enllaç https://scratch.mit.edu/join per obrir el recurs.