Descubriment interessant

Feu una ullada a aquesta noticia per valorar les implicacions que tindrà i  incloure-la en alguns dels treballs que esteu fent. Sobre tot el de les bateries de liti