DOCUMENT: Temporalització del muntatge de l'esquelet