ACTIVITAT: Alteracions genètiques greus: idiogràma