PRÀCTICA: Presència de sals minerals en els esquelets