EXPERIMENT: Ossos de goma: descalcificació d'ossos