Ordenadors Quàntics i Big Data

Que és la supremacia quàntica, en que ens afectarà i quina relació tindrà en el futur amb el Big Data