INVESTIGACIÓ: Càlcul del metabolisme basal i de la despesa energètica total