WQ Càncer, mitosi i medicaments. Avaluació de nous fàrmacs.