Què és la robòtica

Contingut teòric tret de la pàgina de l'empresa BQ per a l'assignatura de Tecnologia, programació i robòtica.