Breu historia d'internet_Busqueu informació sobre html i penseu en les seues implicaions posteriors

En quant a les implicacions, vull dir si realment va tenir influencia en que utilitzem huí en dia internet per a tots els ambits.


Serieu capaços de pensar en el futur d'internet?, en quina fase es trobem, hi haurà avanços en les recerques d'informació? 

Feu clic a l'enllaç https://marketing4ecommerce.net/historia-de-internet/ per a obrir el recurs.