Formulari per introduir l'adreça de Gmail i de la carpeta BioGeo compartida 20/21

Introducció de l'adreça de correu electronic de Gmail i carpeta compartida de Drive

Feu clic a l'enllaç https://forms.gle/VUyhzPkQoBsS9Lyc6 per obrir el recurs.