Webquest: Beethoven, ¿Te suena su música?

Webquest on practicareu per una banda el processador de text amb entrades a un dossier i per altra la composició d'un mural que fareu amb un programa de dibuix vectorial al tercer trimestre.

Aquest primer dossier serveix d'introducció i analisi de dades per a poder fer un mural amb suficient informació.