Unitat didàctica: L'energia interna del planeta - ITE