GOOGLE DOCS - Servei de Google que entre altres cosese ens permet penjar PDF de fins a 10MB i linkarlos externament.

Click http://docs.google.com/ link to open resource.