Unitat 3 - Dibuix vectorial amb Inkscape

Unitat 3 - Dibuix vectorial amb Inkscape