Treball "Historia de la Tecnologia"

Temes d’estudi

 1. L’antiguitat.
 2. Segle XVII.
 3. Segle XVIII.
 4. Segle XIX
 5. Segle XX
 6. Arquímedes.
 7. Johannes Gutenberg (1400-1468).
 8. Leonardo Da Vinci (1452-1519.
 9. Thomas Alva Edison (1847-1931).
 10. Inventors espanyols (Narcis Monturios, Isaac Peral, Juan de la Cierva).
 11. Història d'Internet.


Guió general

En la presentació cal seguir el següent guió de manera general, mes avall tenim el guió per a cadascun dels treballs.

 • Portada
  • Una imatge il·lustrativa.
  • Noms dels components del grup.
  • Logo de l’institut.
  • Assignatura, data i nom del professor
 • Índex
  • Cadascun dels apartats més generals que conté la presentació.
 • Desenvolupament del treball.
 • Opinió personal.

Cal tenir en compte que per a cada treball caldrà preparar un treball escrit, amb la ferramenta adient de google driver, on tindrem la corresponent explicació teòrica de cada diapositiva.

Guió específic

 1. 1.      L’antiguitat

1.1.     La primera presa d’aigua

1.2.    La roda

1.3.    L’àbac

1.4.    Pi, lletra grega (π)

1.5.    Teorema de Pitàgores.

1.6.    Mesura de la circumferència terrestre.

1.7.    Principi d’Arquímedes

1.8.    La argamassa

1.9.    El sismògraf

1.10.  Teoria geocèntrica

1.11.   la pólvora

1.12.  Els números aràbics

1.13.  Aparició de les armes de foc.

1.14.  Teoria heliocèntrica.

1.15.  Descripció del sistema circulatori pulmonar.

1.16.  Primer microscopi compost.

 1. 2.     Segle XVII

2.1.    El primer telescopi.

2.2.    Observació dels cràters de la lluna.

2.3.   Descripció de les òrbites planetàries.

2.4.   La circulació de la sang.

2.5.   La màquina de calcular de Pascal.

2.6.   La invenció del baròmetre.

2.7.   Principi de Pascal.

2.8.   Demostració de la pressió atmosfèrica.

2.9.   El primer telescopi reflector.

2.10. La velocitat de la llum.

2.11.  La formulació de la gravitació universal.

 1. 3.      Segle XVIII

3.1.    La màquina de vapor.

3.2.   El termòmetre de mercuri.

3.3.   L’escala Celcius o centígrada.

3.4.   El condensador de  Leyden.

3.5.   L’estudi sobre l’electricitat.

3.6.   El descobriment d’Urà.

3.7.   El telar mecànic.

3.8.   La regulació de velocitat de la màquina de vapor.

3.9.   Introducció del sistema mètric decimal.

3.10. Descobriment de la pedra ROSETTA.

3.11.  Invenció de la pila de Volta.

 1. 4.     Segle XIX

4.1.    Primera locomotora de vapor.

4.2.   Llei d’Ohm.

4.3.   El descobriment de la inducció magnètica

4.4.  Primers telègrafs.

4.5.   Codi Morse.

4.6.  Primeres proves amb l’anestesia quirúrgica.

4.7.   L’escala absoluta de temperatura.

4.8.  L’obertura del canal de Suez.

4.9.  Primer telèfon.

4.10.Invenció del fonògraf.

4.11.  La làmpada incandescent.

4.12. La il·luminació elèctrica.

4.13. Aïllament del Bacil de la tuberculosi.

4.14.Primer disseny del submarí propulsat elèctricament.

4.15. Invenció del motor Diesel.

 1. 5.      Segle XX

5.1.    Descobriment de la Superconductivitat.

5.2.   La cadena de muntatge.

5.3.   El disseny de l’autogir.

5.4.   El descobriment de la penicil·lina.

5.5.   El descobriment de Plutó.

5.6.   El perfeccionament de l’equip de buceig.

5.7.   El primer tren Talgo.

5.8.   El començament de l’era espacial.

5.9.   El primer cosmonauta.

5.10. Amstrong aplega a la Lluna.

5.11.  APPLE crea un PC capaç de generar gràfics en color.

5.12. SONY Y PHILIPS llancen el primer disc compacte.

5.13. El HUBBLE es posa en òrbita.

5.14. El virus I LOVE YOU s’introduix a la xarxa.

 1. 6.     Per a la resta dels apartats caldrà:

6.1.    Breu descripció de la seua vida.

6.2.   Descobriments i/0 invents.

6.3.   Aportació mes important a la ciència i tecnologia.

6.4.  Ús de l’invent en l’època actual.

 1. 7. Història d'internet:
 1. Abans d'internet
 2. Arpanet.
 3. D'arpanet a internet
 4. D'internet a www.
 5. WWW.
 6. Servicis d'internet.
Darrera modificació: dimarts, 15 gener 2019, 09:53