Fòrum de presentacions digitals

El fòrum, (del llatí forum), era el centre neuràlgic, geogràfic, comercial i polític de la ciutat romana, equivalent a l'àgora grega. Com que el fòrum era el principal lloc de reunió de la ciutat romana, la paraula ha passat a designar actualment la reunió pública per discutir afers d'interès social o cultural. També designa els fòrums de discussió d'Internet sobre un tema específic.

Així nosaltres també tindrem el nostre lloc de discussió sobre presentacions digitals. 

Grups separats: Tots els participants

(Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum)