3.1.- El teu projecte

Jocs populars i tradicionals

 
Picture of Juan Emilio Gandía Vidal
Jocs populars i tradicionals
by Juan Emilio Gandía Vidal - Tuesday, 4 June 2013, 11:36 AM
 

Nom: Jocs populars i tradicionals

Pregunta: A què jugaven els vostres iaios?

Criteri d'avaluació on es recolza:

-Millorar l'execució dels aspectes tècnics bàsics d'un joc, acceptant el nivell assolit.

-Mostrar habilitat i respecte per a la realització d'activitas a l'aire lliure.

-Respecte i acceptació de les normes del joc.

-Valoració de l'espai individual i col·lectiu com fenòmen social i cultural.

Nivell educatiu: 1er curs de l'ESO

Àrees: Educació Física, plàstica i informàtica

Objectius:

-Manifestar autonomia en l'organització i planificació de l'activitat física.

-Practicar diferents activitats físiques, esportives i recreatives.

-Donar a conèixer tot un ventall de jocs que s'han deixat de practicar pel pas del temps i molts d'ells resulten desconeguts hui en dia.

-Arreplegar l'experiència dels majors, apropant-se i convivint amb ells.

Descripció:

L'activitat consisteix en fer grups dintre de cada classe per a investigar els jocs que practicaven els iaios dels alumnes a una graella comuna per a tots amb les següents dades: nom del joc, material necessari, nº de jugadors, regles i gràfic o il·lustració. Una vegada recollits i classificats els jocs populars trien uns quants per a practicar-los al mateix temps que els graven o fan fotos.

Eines TIC emprades: càmera digital, video càmera, ordinador i video projector.

Planificació-Temporalització d'activitats: un mes, huit sessions, dues cada setmana.

Participants: Alumnes del 1er curs de l'ESO.

Producte final: Recull dels jocs que practicaven els majors quan eren xicotets i que ara recorden per als seus nets. Aquest recull-dossier els alumnes el fan vivencial practicant eixos jocs i al mateix temps per a donar-los a conèixer el que poden es triar entre gravar-los en videocàmera o fer fotos, ja que després han de presentar un video o presentació de diapositives.