3.1.- El teu projecte

Working abroad

 
Imatge Neus Blasco Igual
Working abroad
per Neus Blasco Igual - dilluns, 3 de juny 2013, 12:25
 

Nom del projecte: Working abroad

Pregunta, problema o repte: Aconseguir una feina a l'estranger

Criteri/s d’avaluació on es recolza: 1.- Comprendre de manera autònoma la informació continguda en textos escrits i orals procedents de diverses fonts; 2.- Produir textos orals i escrits clars i detallats amb diferents propòsits.

Nivell educatiu: 1r Batxillerat

Àrea/Àrees: Anglés, Economia, Departmanet d'Orientació.

Objectius: Desenvoldre's en el món laboral en la llengua estrangera; utilitzar la llengua estrangera d'una manera adient per a aconseguir una feina; ser capaç d'utilizar el registre de llengua necessari en un context diferent.

Descripció: Desprès d'una xicoteta introducció al problema i la xerrada per part d'algun excompany que actualment estiga treballant a l'estranger, els alumnes haurien de posar-se a fer recerca sobre la feina que els agradaria fer, en quin país podrien buscar eixa feina, etc. 

Més tard haurien d'elaborar un CV amb el format adequat acompanyat d'una carta de motivació.

D'entre les ofertes haurien de seleccionar aquelles a que podrien optar segins la seua formació, forma de ser, etc. 

La part final serà la pràctica de l'entrevista.

Eina/es TIC emprada/es: Google drive, dropbox, webs, format treasure hunt per a la recerca de feina

Planificació-Temporalització d’activitats

1.- Descarrgar models de CV 

2.- Elaboració del propi CV

3.- Recerca de feina

4.- Centrar-se en requisits per tal de fer una tria i trball de vocabulari relacionat

5.- Elaboració de la carta de motivació

6.- Preparació d'entrevista

7.- Simulació d'entrevista

8.- Avaluació de tot el portfoli amb l'ajuda de rúbriques

 

Participants: Alumnes d'anglés pràctic de 1r de Batxillerat

Producte final: Portfoli amb tota la documentació necessària per tal de tindre èxit en la recerca de feina.