2.1.- Treballs per projectes. Situació inicial.

La pràctica de l'anglés oral mitjançant projectes

 
Imatge Neus Blasco Igual
La pràctica de l'anglés oral mitjançant projectes
per Neus Blasco Igual - dilluns, 3 de juny 2013, 12:01
 

La pràctica de l'anglés oral a l'aula és un repte, ja que l'elevat nombre d'alumnes per grup i la seua poca motivació fa que activitats més tradicionals com ara els role-play o el treball per parelles no donen els resultats esperats.

Des de fa dos cursos estem utilitzant el treball per projectes per tal de portar a terme aquestes tasques d'expressió i comprensió oral en anglés. Els resultats són molt favorables tot i que necessitem ser coneixedors de més eines i recursos que es poden utilitzar a l'aula amb aquestos fins. 

Pense que l'ús de les TIC combinades amb el treball per projectes poden comportar resultats molt bons en l'àmbit de l'aprenentatge de llengües estrangeres.