3.1.- El teu projecte

PBL del bloc de vídeo 4rt ESO àrea d'informàtica.

 
realitzada per la meua filla Sophie
PBL del bloc de vídeo 4rt ESO àrea d'informàtica.
per Mauri Garcia Quilis - dimecres, 29 de maig 2013, 13:44
 

Nom del projecte: IES José Segrelles Productions & 4rt ESO Films present....

Pregunta, problema o repte: Podrieu esbrinar la diferència entre la tasca del productor, director, director de fotografia, guioniste  i editor en una pel.lícula?. Podrieu produïr-ne una?

Criteri/s d’avaluació on es recolza: 11.-Capturar, editar, tractar i muntar fragments de vídeo amb àudio per a la creació de  continguts multimèdia. 14.- Editar i muntar vídeo a partir de seqüencies estàtiques. 15.-Gravar produccions. 16.-Crear menús per a inserir en contingut audiovisual. 17.-Coneixer la terminologia multimèdia. 18.-Crear escenes i reproduir-les.

Nivell educatiu: 2n Cicle de la ESO, 4rt ESO

Àrea/Àrees: Informàtica i llengua (valencià, castellà, anglés) per al guió del curtmetratge.

Objectius: Produïr un curtmetratge o vídeo digital basant-se en un guió creat pel grup  amb escenes pròpies o d’altres grups.

Descripció: Primer caldria mijançant “treasure hunts” esbrinar les diferències entre les distintes tasques proposades a la pregunta repte. Una vegada esbrinades les responsabilitats del productor, director, director de fotografia, guioniste i editor caldria que es repartiren els rols en cadascun dels grups (encara que tots col.laboren en totes les tasques el responsable del rol tindrà l’última paraula en la  parcela que li corresponga). Després filmaran escenes utilitzant els mitjos disponibles (camera video, camera compacta que grabe video, camera reflex que grabe vídeo, trípodes, etc...). Els actors poden ser els que ells vullguen: familiars, amics del poble, de l’institut, etc.. I el lloc per a grabar pot ser qualsevol.

Eina/es TIC emprada/es: -. “Treasure Hunt” per a esbrinar diferents rols dins del món del cinema. Escenes i planols clarificadors en youtube, vimeo, etc... -. Debat en grup utilitzant un foro com a suport, per  a discernir els tipus de planols, temperatura de color, saturació, lluminositat, etc... més usuals en les escenes (cada grup pot centrar-se en 2 o més termes usats habitualment en les escenes per explicar-ho als demés  i debatre-ho). -. Wikis per als guions (els poden treballar en les altres assignatures o desde casa). -. DropBox, Drive, SkyDrive, etc.. com  a portafoli d’escenes, guions, fotos rodatge, etc... -.Per últim Youtube, Vimeo, o similar per a allotjar el curtmetratge i poder difondre-ho al public que ells decidixquen, familiars, amics, fer-ho públic a la xarxa,  etc...

Planificació-Temporalització d’activitats: segon part del 2n trimestre: consolidació dels grups, distribució de rols, cerca d’informacío dels planols i terminologia més habitual al món del cinema. Poden aprofitar les vacances de pasqua per filmar (poden aprofitar els dies de mona per filmar en exteriors...) En la primera part del 3r  trimestre tindrà lloc l’edició final (muntatge de vídeo) i la difusió d’aquest (allotjament en un lloc determinat) i els processos de coavaluació i heteroavaluació, ja que, podran tenir accés als videos persones externes al projecte i podem requerir-los per a que ens ajuden a avaluar-los (els pares per exemple).

Participants: Alumnes de 4rt ESO d’Informàtica.

Producte final:  a) Video digital o  curtmetratge  a partir de les escenes produïdes per ells,  pels distints grups o agafades del banc digital de produccions.

b) Banc digital d’escenes produïdes pels grups  d’on podran nutrir-se altres produccions futures.

Els curmetratges es difondran per youtube, vimeo o similar (si volen els membres del grup), en altre cas al servidor moodle de l’aula. El banc d’escenes sempre romandrà al servidor de l’aula.