2.1.- Treballs per projectes. Situació inicial.

Suport organitzatiu i enfoc motivador a tasques que ja realitzem.

 
realitzada per la meua filla Sophie
Suport organitzatiu i enfoc motivador a tasques que ja realitzem.
per Mauri Garcia Quilis - dimecres, 22 de maig 2013, 09:30
 

M'interessa endinsar-me en la metodologia i obtindre una visió més ampla i clara del que  és realment treballar per projectes. 

Nosaltres realitzem projectes per grups per desenvolupar i aprendre blocs temàtics de la programació.... videos, animacions, base de dades, presentacions digitals, creació de pàgines web, etc... però no tenia ni el marc organitzatiu ni els coneiximents adequats en aquesta metodologia per expandir el treball per projectes a altres temes de la programació. A més  a més, m'he adonat que en el treball en grup esmentat més amunt no feia un vertader treball per projectes, hi mancava la motivació del repte inicial, les ferramentes de supervisió i avaluació adequades i la recerca per part dels alumnes (incorpore sessions per  explicar pas a pas cóm utilitzar la eina i propose exercicis per assimilar coneiximents).