Presentació final d'apunts i exercicis de pràctiques. (Fins 3 de maig)

Per tal de notificar-me que heu penjat correctament els apunts i els exercicis a la carpeta de GDrive, cal que em poseu "Presentat" a aquest requadre de text