Notes de la tercera Avaluació

Hi ha alumnes que han entregat pocs exercicis. Convendria que parlaren amb mi.