Alumnes Mauri. Penjeu ací els 9 exercicis de l'escratchJ: P1, P2, ...,P9

Els de continguts no cal que els penjeu. Revisaré que teniu almenys 2 o 3 fets.

Poseu el nom P1, P2, etc...