3.2.- Avaluació del producte final del teu projecte

Penja un arxiu amb els instruments que utilitzaries per avaluar el teu projecte.

Si et cal, contruix una rúbrica amb l'eina Rubistar