Penja els fitxers del processador de text

Penja els fitxers que has realitzat amb el processador writter