Tasques

Tema Tasques Data de venciment Tramesa Qualificació
Tema 2 Sube el archivo Ejercicios representación diumenge, 15 de desembre 2019, 15:35 -
Sube el documento Unit 1: Hardware dissabte, 14 de desembre 2019, 00:00 -
Tema 3 Penja ací la notícia en format pdf dilluns, 2 de març 2020, 23:00 -
Penja ací la notícia en format pdf dimarts, 3 de març 2020, 23:00 -
Tema 4 Sube el archivo ej_letracapital - -
Sube el archivo ej_interlineado - -
Sube el archivo ej_espaciado - -
Sube el archivo ej_sangria - -
Sube el archivo ej_ordenadores - -
Sube el archivo ej_estilos - -
Sube el archivo ej_columnas - -
Sube el archivo ej_periodico - -
Sube el archivo ej_encabezadopie - -
Sube el archivo ej_pringao - -
Sube el archivo ej_tablas - -
Sube el archivo ej_textotabla - -
penjeu aci les practiques avançades - -
Penja ací l'examen - -