Esquema per temes

 •  Inici de curs 

   

  Benvinguts i benvingudes al curs Informàtica 3r d'ESO.

  Al llarg d'aquest curs, compartirem aquest espai per a aprendre temes com presentacions digitals, eines Web 2.0 i els servicis de Google,  dibuix vectorial, programació d'animacions i creació de curtmetratges entre altres.

  Utilitzarem tan metodologies tradicionals com estratègies actives – flipped classroom o flipped learning.

   

  A més a més, inclourem PBL i treball cooperatiu i ens recolzarem amb eines TIC i Web 2.0.

  La professora d'aquest curs és Lourdes Pla (lourdespla@iesjsegrelles.org).

   

 •  Unitat 1 - Presentacions digitals 

   

  presentacionsUna presentació electrònica digital és un conjunt de diapositives, amb les que es pot mostrar les idees més importants sobre un tema concret: un treball de qualsevol assignatura, una exposició de les nostres aficions; música, esports…

  De vegades sorgeix la necessitat de transmetre una idea sobre un producte…, en aquests casos és interessant plantejar la forma de realitzar l'exposició: que no tinga massa text per a no avorrir, i com transmet de forma ràpida i clara les idees principals.

  Hi ha certes aplicacions que permeten crear presentacions digitals: Microsoft PowerPoint i OpenOffice o LibreOffice Impress. A més d'aquestes aplicacions, la Web 2.0 com Prezi i emaze que ens ofereix la possibilitat de treballar amb presentacions que, es realitzen directament amb ferramentes posades a la nostra disposició, de forma gratuïta, en Internet.
   
   
  En aquesta unitat temàtica aprendràs tot açò i més…
   
   

 •  Unitat 2 - Web 2.0 i els servicis de Google 


  La Web 2.0 i els servicis de Google han revolucionat Internet recentment, proporcionat a l'usuari la possibilitat de crear, publicar i compartir contingut multimèdia d'una manera còmoda i senzilla. Així com la possibilitat de crear continguts de manera col·laborativa entre distints usuaris. Aquestes ferramentes s'executen en línia, per la qual cosa només és necessari disposar d'un navegador web; Google Chrome, Mozilla Firefox...

  Ja que no necessitem instal·lar res que depenga del nostre Sistema Operatiu ni de la configuració del nostre ordinador, ja no ens influïx si comptem amb Windows, GNU/Linux o Mac OS X. Inclús, podem tindre un sistema en casa i un altre en l'aula.

   En aquesta unitat temàtica aprendràs tot açò i més…

 •  Unitat 3 - Dibuix vectorial - Inkscape 


   

  Què és Inkscape?

  Inkscape és un editor de gràfics vectorials de qualitat professional, gratuït i lliure. És usat per professionals i aficionats de tot el món, per a crear una àmplia varietat de gràfics com il·lustracions, icones, logos, diagrames, mapes i gràfics web.

  Inkscape té com a objectiu proporcionar als usuaris una ferramenta lliure de codi obert d'elaboració de gràfics en format vectorial escalable (SVG) que complisca completament amb els estàndards XML, SVG i CSS2.

  Inkscape es troba desenvolupat principalment per al sistema operatiu GNU/Linux, però és una ferramenta multiplataforma i funciona en Windows i  Mac OSX.

  En aquesta unitat temàtica aprendràs tots açò i més… 

 •  Unitat 4 - Àudio i vídeo   Els ordinadors actuals s'han convertit en una ferramenta de comunicació; ens permeten veure, editar i retocar fotografies i vídeos, escoltar música…, és a dir treballar amb tot tipus de continguts multimèdia.

   

  Un sistema multimèdia és aquell sistema informàtic que es maneja la informació en qualsevol tipus de format: text, imatges, àudio, vídeo i animacions per a la seua presentació.

   

  En esta unitat temàtica coneixeràs els fonaments de l'àudio i el vídeo digital. Utilitzares programes per a reproduir i gravar àudio. Editares vídeos digitals i molt més…

   

   

 • Aquest tema

   Unitat 5 - Programació amb Scratch   Què és programar?

  Programar és el procés de comunicar-se amb una màquina en el seu idioma per tal d’aconseguir que faci allò que nosaltres volem.

  Quan alumnes aprenen a programar, desenvolupen l'anomenat pensament computacional o “computational thinking”. És una habilitat molt ben valorada, perquè ajuda a resoldre problemes complicats de manera algorítmica. És una habilitat fonamental no solament per als enginyers informàtics si no per a tothom, ja que és aplicable a totes les disciplines.

  "Saber programar ajuda a entendre aquest món. Hi ha gent que diu que, en el futur, o programes o et programen".


  Què és Scratch?

  Scratch és un entorn de programació creat al Massachusetts Institute of Technology (MIT) com a resultat de la recerca duta a terme en el Lifelong Kindergarten Group. Hereu directe dels esforços construccionistes (basats en el constructivisme de Piaget) de Seymour Papert amb el LOGO dels anys setanta i vuitanta, aprofita els canvis tecnològics succeïts des d'aleshores per millorar substancialment la interfície de l'entorn per facilitar i fer més atractiva i llaminera la programació d'ordinadors.


  Objectius:

  • Reflexionar a través de projectes disponibles ja inventats per altres usuaris.

  • Crear animacions i activitats interactives.

  • Imaginar i innovar a partir del projecte que s'estigui observant.

  • Editar un joc que ja ha estat desenvolupat.

  • Compartir amb altres persones en línia.

  • Jugar per aprendre.

 •  Unitat 6 - Tratament d'imatges digitals   L'aparició de nous dispositius relacionats amb les imatges digitals, sobretot les càmeres fotogràfiques digitals, ha despertat l’interès de la majoria d'usuaris cap aquesta tecnologia multimèdia.


  Les imatges que s'obtenen per mitjà de càmeres fotogràfiques  digitals o per mitjà d'un escàner són, sempre, del tipus bitmap. Les imatges bitmap estan constituïdes per punts; quants més punts tinga millor serà la qualitat de la imatge, i cada punt tindrà un color, un contrast, un brillantor…

   

  GIMP és un excel·lent programa d'edició gràfica que,  a més,  és programari lliure i multiplataforma. GIMP té característiques molt avançades, que el fan equiparables als millors programes comercials de manipulació d'imatges i retoc fotogràfic. • llicencia by Lourdes Pla Micó