Esquema per temes

 • Unitat 1. Elements configuratius del llenguatge visual

  • Identificació, anàlisi i experimentació com a elements expressius i configuratius de les formes
  • Punt, línia, pla, textura, color i composició


  Color:

  ·            Síntesi sustractiva, colors pigment

  ·            Qualitats del color: to, valor i saturació

  ·            Gammes tonals, mescles binàries i terciàries

  ·            Simbologia del color

   textura:

  ·                Visuals o gràfiques / Tàctils

  ·                Naturals / Artificials


   Composició:

  ·           Esquemes compositius estàtics i dinàmics

  ·           Criteris bàsics de composició: equilibri, proporció, simetría i pes visual

  ·           El mòdul com a element compositiu